DENTAL

GABINET STOMATOLOGICZNY

 

STRONA GWNA

OFERUJEMY

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

O NAS

DOJAZD

JAK DO NAS TRAFI

GALERIA

 

Wybielanie zbw metod Beyond

 

    Wybielanie  jest bezpiecznym zabiegiem stomatologicznym, ktry poprawia estetyk zbw. Polega on na rozjanianiu  tkanek zba poprzez reakcje biochemiczne i fotochemiczne (jeli uywamy lampy).Istniej rnemetody wybielania zbw.  Polecamy i stosujemy wybielanie podczas jednego okoo  1-godzinnego zabiegu.  Po zaoeniu bariery ochronnej na dzisa, zby pokrywa si elem wybielajcym, na ktry kieruje si wiato ze specjalnej lampy, ktra aktywuje i przyspiesza wybielanie..

Przeprowadzenie caego zabiegu wybielania, od pocztku do koca,  w gabinecie pod kontrol lekarza umoliwia zastosowanie substancjiwybielajcych w znacznie wyszym steniu ni w preparatach przeznaczonych do uytku domowego.  Uycie  koferdamu chronicego dzisa pozwala na zastosowanie  preparatu o 35% steniu. Substancj aktywn, wybielajc s rodniki tlenowe. Powstaj one z nadtlenku wodoru. Wystpuje on w postaci niezwizanej lub w poczeniu z innymi solami (nadtlenek mocznika, nadwglan sodu, nadboran sodu). Foto-termo-kataliz mona uzyska w warunkach jamy ustnej za pomoc halogenowych lub diodowych lamp, uku plazmowego, laserw duej mocy. Preferowane s urzdzenia emitujce tzw. zimne wiato, ktre nie wywouj efektu przegrzewania tkanek zba. Aby efekt by trway, naley przez kilka dni po zabiegu wstrzyma si od spoywania pokarmw z silnymi barwnikami (soki , kawa, herbata, owoce). Podczas procesu wybielania  dochodzi do zmian w strukturze  szkliwa(w peni odwracalnych), porwnywalnych do tych spowodowanych wypiciem szklanki Coca -Coli. Stosowanie pukanek z fluorem zmniejsza nadwraliwo oraz pomaga zremineralizowa szkliwo.

 

Efekt wybielania zbw zaley od nawykw ywieniowych oraz intensywnoci palenia papierosw.

O Beyond