DENTAL

GABINET STOMATOLOGICZNY

STRONA GWNA

OFERUJEMY

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

O NAS

DOJAZD

JAK DO NAS TRAFI

GALERIA 

Leczenie chorb przyzbia

 

Jest wielokierunkowe, bywa e do uzyskania poprawy stanu dzise i przyzbia potrzebne jest leczenie przeciw zapalne, chirurgiczne, ortodontyczne oraz protetyczne. Czsto zawansowane zmiany  zapalne w tkankach przyzbia wymagaj take opisanego wyej leczenia endodontycznego. Najprostszym sposobem postpowania po rozpoznaniu choroby jest precyzyjne usunicie zogw zalegajcych na powierzchniach zbw oraz tam gdzie nie dociera szczotka czyli w tzw. kieszeniach dzisowych. Wykonuje si to przy uyciu urzdzenia ultradwikowego zaopatrzonego w specjalne kocwki pracujce, ktre docieraj do najgbszych zakamarkw przyzbia,  lub rcznie stosujc narzdzia o specyficznej budowie dopasowanej do ksztatu anatomicznego leczonej okolicy. W zaawansowanych przypadkach potrzebne jest leczenie chirurgiczne, ktrego celem jest usunicie bakterii z tkanek oraz miejsc retencji dla zalegajcej pytki nazbnej, a czasem take odbudowa utraconych w wyniku choroby fragmentw przyzbia. Zabiegi wykonywane s w znieczuleniu miejscowym, ktre zapewnia cakowite zniesienie blu. Czasem procedury lecznicze wspomagane s farmakoterapi, kiedy to specjalnie przygotowane formy lekw

p. bakteryjnych wprowadza si do oczyszczonych kieszeni dzisowych, lub te w wybranych przypadkach stosuje si leczenie oglnoustrojowe.

W terapii przyzbia maj zastosowanie take materiay kocio -zastpcze lub tzw. regeneracyjne ale ich zastosowanie wymaga bardzo szczegowej diagnozy gdy zastosowane bez wskaza nie spowoduj oczekiwanej poprawy.

Czstym zabiegiem wykonywanym w zaawansowanej chorobie, kiedy to zachowane zby ulegy rozchwianiu lub przemieszczeniu jest ich unieruchomienie przy pomocy bezbarwnych tam. Czasem postpowanie wymaga wczeniejszego naprostowania aparatem ortodontycznym. Podczas zabiegu szynowania moliwe jest take jednoczesne uzupenienie pojedynczych brakw zbowych.