DENTAL

GABINET STOMATOLOGICZNY

 

STRONA GWNA

OFERUJEMY

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

O NAS

DOJAZD

JAK DO NAS TRAFI

GALERIA

Leczenie endodontyczne lub inaczej nazywane leczeniem kanaowym

Wykonywane jest w przypadkach, kiedy miazga zbowa ( tzw. potocznie nerw), jest w stanie zapalnym lub ju jest obumary w wyniku nie leczonej prchnicy, czy te innych czynnikw np. mechanicznych  spowodowanych np. ostrym urazem ( uderzeniem) lub  przewlekym dranieniem mechanicznym lub toksycznym poprzez np. zniszczone czasem wypenienia (plomby), niedopasowane zgryzowo korony, dugo naraone na dziaanie czynnikw zewntrznych ubytki nie prchnicowe czyli np. tzw. odsonite szyjki, ktre mog by wynikiem nieodpowiednich metod oczyszczania lub istniejcej paradontozy gbokiej  powikanej choroby przyzbia .

Leczenie polega  na kompletnym usuniciu zwartoci kanaw korzeniowych zba, oraz ich opracowaniu mechanicznym i chemicznym ( przy pomocy 5% podchlorynu sodu), tak aby w kolejnoci wypeni je szczelnie materiaem zastpczym, kompatybilnym biologicznie jakim jest p. wszystkim gutaperka.

 Leczenie jest mudne i czasochonne, ale nie musi by bolesne, gdy w przypadku zapale miazgi, kiedy zabieg dotyczy jeszcze tzw. ywego zba, bezwzgldnie wykonuje si znieczulenie miejscowe -  absolutnie zapewniajce pacjentowi komfort bezbolesnego zabiegu. W pozostaych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z obumar miazg, znieczulenie jest konieczne tylko do zniesienia blu podczas zakadania linochronu ( koferdamu).

Wtedy rodek znieczulajcy jest podawany tylko w okolic dzisa brzenego.

Zabieg moe by wykonywany na jednej wizycie, ale wtedy bywa dugotrway.  Kiedy dotyczy zbw wielo korzeniowych (trzonowce)  zajmuje nawet 2 do3 godzin.  Bywa e dzieli si go na wicej  wizyt, preparujc kady kana korzeniowy osobno.